Info

Uslovi poslovanja

Savetujemo Vam da pre korišćenja web trgovine pažljivo pročitate dole navedena uputstva. Korišćenjem web stranice slažete se sa sledećim uslovima. Ukoliko se ne slažete sa navedenim uslovima, molimo Vas da ne koristite online trgovinu ZemZemshop.rs.

Online trgovina ZemZemshop.rs zadržava pravo izmene uslova na web stranici u bilo kojem trenutku, bez prethodne najave. Sve promene su obvezujuće za kupce, pa preporučujemo da redovno proveravate uslove.

Pravila i uslovi

Dobrodošli na web stranicu ZemZemshop.rs. Molimo pročitajte pravila i uslove korišćenja u nastavku. Pristupom ili upotrebom naše internet stranice, potvrđujete da ste pročitali, razumeli i da se slažete sa svim uslovima i pravilima korišćenja ovog sajta.

Ljiljana Krstić Preduzetnik trgovinska radnja Zem-Zem Shop Beograd, kao autor/vlasnik/menadžer sajta ZemZemshop.rs, u daljem tekstu ZemZemshop, zadržava pravo izmene i dopune sadržaja ovog sajta, što uključuje i Izjavu o privatnosti i Pravila i Uslove korišćenja, u bilo kom trenutku, bez prethodne najave. Stoga Vas molimo da redovno posećujete ovu stranicu, kako biste bili u toku sa izmenama Pravila i Uslova korišćenja koje ste prihvatili.

Politika u vezi sa vraćanjem robe i povraćajem novca za poručene proizvode

Proizvodi koji ne odgovaraju specifikacijama navedenim u ponudi / opisu proizvoda mogu se vratiti jedino Ponuđaču / Prodavcu, uz navedene informacije o prirodi i stepenu nepoklapanja sa specifikacijama. Troškove transporta snosi Korisnik / Kupac, osim ukoliko u opisu ponude nije navedeno drugačije.
ZemZemshop.rs neće ni u kom slučaju snositi troškove transporta proizvoda kupljenih na sajtu, a sva pitanja vezana za troškove dostave ili vraćanje robe biće prosleđena direktno Ponuđaču / Prodavcu.

Autorska prava

ZemZemshop je autor Sajta i poseduje sva zagarantovana prava u tom svojstvu, u skladu sa domaćim i međunarodnim zakonima. Ukoliko nije drugačije naznačeno, svi materijali, uključujući ilustracije, slike, dizajn, ikonice, fotografije, audio/video klipove itd. su vlasništvo ZemZemshop.

Sadržaj Sajta (tekstovi, opisi proizvoda i usluga, tehničke karakteristike, slike, simboli) su u vlasništvu ZemZemshop i proizvođača ili distributera ponuđenih proizvoda i usluga, pa ZemZemshop ne preuzima odgovornost za sadržaj opisa proizvoda objavljenog na Sajtu.

Ako preuzimate softver sa ovog Sajta, uključujući i dokumenta i slike koje taj softver sadrži ili ih je generisao, kao i prateće podatke (u daljem tekstu Softver), smatrajte da je licenciran od strane ZemZemshopo (u daljem tekstu Autor). Autor ima puno pravo na Softver i sva prava intelektualnog vlasništva koja iz toga proizlaze. Ne smete prodavati, distribuirati, reprodukovati ili dekompilirati Softver. Svi zaštitni znakovi i logotipi su u vlasništvu Autora ili nosioca dozvole i nemate dozvolu da ih kopirate, ili koristite na bilo koji način.

Zem Zem Shop je registrovani žig u vlasništvu ZemZemshop Internet domen ZemZemshop.rs je u vlasništvu ZemZemshop. Upotreba Zem Zem Shop žiga ili domena, otvoreno ili skriveno (kao što su, ali ne isključivo, meta tagovi i druge tehnike indeksiranja, pretraživanja weba), bez prethodne pismene saglasnosti vlasnika je zabranjeno i kažnjivo zakonom.

Linkovi ka drugim sajtovima

Autor ne preuzima odgovornost za sadržaj sajtova van svoje mreže. Kada pristupite sajtu koji ne pripada Zem Zem Shop mreži, imajte u vidu da je to nezavisan sajt i da Autor nema kontrolu nad njegovim sadžajem. Link ka sajtu van mreže sajtova Autora ne podrazumeva da Autor prihvata odgovornost za sadržaj tog sajta. Odgovornost za tačnost informacija u potpunosti pripada pružaocu ponuđenih usluga i proizvoda.

Prava i obaveze

Zem Zem Shop, preko sajta ZemZemshop.rs prodaje robu i usluge na teritoriji Republike Srbije isključivo korisnicima sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije u ime i za račun privrednih subjekata koji svoju robu/usluge reklamiraju putem veb sajta. Prodaja se vrši u promotivnom obliku koji se zasniva na odobravanju popusta na redovnu cenu robe ili usluga Ponudjača u slučaju da sajt ZemZemshop.rs u odredjenom vremenskom periodu obezbedi minimalni broj korisnika zainteresovanih za odredjenu robu/usluge.

Objavljivanje informacija o robi ili uslugama na veb sajtu ne predstavlja ponudu sajta ZemZemshop.rs za zaključenje ugovora o kupovini već samo poziv korisniku da učini ponudu pod objavljenim uslovima klikom na dugme ‘Kupi’. Ukoliko sajt ZemZemshop.rs prihvati ovakvu ponudu korisnika nastaje ugovorni odnos i korisnik preuzima ugovornu obavezu da plati izabranu robu/usluge. Prodaja može biti ograničena na maksimalni broj korisnika zainteresovanih za odredjenu robu ili usluge.

Korisnik robu ili usluge plaća putem uplatnica, kurisrke sluzbe, interneta ili na drugi elektronski način ponudjen na sajtu i oslobadja sajt ZemZemshop.rs i preduzetnika ZemZemshop od odgovornosti za štetu prouzrokovanu korisniku u vezi sa ovakvim načinima plaćanja za koju vlasnik nije odgovoran.

Za svaku pojedinačnu kupljenu robu/uslugu Zem Zem Shop u ime ponudjača izdaje potvrdu u obliku racuna na ime korisnika koji ga identifikuje pred ponudjačem, i daje mu pravo da potražuje kupljenu robu ili usluge tokom roka važenja promotivne ponude. Ukoliko Korisnik ne iskoristi kupljenu robu ili usluge u roku važenja promotivne ponude koji je istaknut na samoj ponudi, sajt ZemZemshop.rs nije dužan da Korisniku vrati novac, osim u slučaju ostvarivanja prava na jednostrani raskid.

Korisnik je saglasan da od sajta ZemZemshop.rs prima komercijalne poruke u vezi prodaje robe/usluga putem veb sajta uz pravo da u svakom trenutku povuče saglasnost tako što će obavestiti sajt ZemZemshop.rs pismenim putem ili se sam odjaviti na link ODJAVA koje mu je ponudjeno na svakoj komercijankoj ponudi.

Sajt ZemZemshop.rs zadržava pravo da ponudi specijalnu ponudu po posebnim uslovima u okviru redovne ponude.

Jednostrani raskid

U slučaju jednostranog raskida možete nas kontaktirati putem e maila info@ZemZemshop.rs ili telefonom na broj 061 53 53 063

Kupac ima pravo da u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora o kupovini proizvoda bez navođenja razloga jednostrano raskine ugovor. Jednostranim raskidom kupac se oslobađa svih ugovornih obaveza, osim neposrednih troškova povraćaja robe. Kupac gubi pravo na jednostrani raskid ako uz izričitu saglasnost potrošača, trgovac započne pružanje usluge pre isteka vremena u kome je dozvoljen jednostrani raskid ugovora.

Reklamacije

U slučaju bilo kakvih problema možete nas kontaktirati putem e maila info@ZemZemshop.rs ili telefonom na broj +381 61 53 53 063

Reklamacije primljene najkasnije poslednjeg dana perioda validnosti racuna biće uzete u razmatranje. Reklamacije se ostvaruju prema članu 56. zakona o zaštiti potrošača.

Kontakt:

ZemZemshop
LJILJANA KRSTIĆ PREDUZETNIK TRGOVINSKA RADNJA ZEM-ZEM SHOP BEOGRAD
PIB: 110009381
Matični br: 64580515

Prve Pruge 39
11080 Beograd, Zemun
Email: info@ZemZemshop.rs
telefon: 061 53 53 063

Informacije za posetioce Sajta

Kao korisnik potvrđujete da razumete i prihvatate sledeće odgovornosti, Takođe se obavezujete da nećete činiti sledeće:

– Postavljati materijal koji sadrži viruse i druge programe namenjene oštećenju ili uništenju ovog Sajta ili baze podataka;
– Objavljivati materijal zaštićen autorskim pravima, ukoliko niste autor istog ili imate pravo na njegovo korišćenje;
– Postavljati opscen, klevetnički, preteći ili zlonamerni materijal na štetu drugog korisnika, osobe ili pravnog lica, materijale ili informacije zabranjene zakonom;
– Postavljati slike ili izjave koje nisu u skladu sa zakonom.

Popunjavanjem formulara za registraciju u našu e mail bazu iz kog će Autor preuzeti vaš e mail u svrhu učešća u različitim aktivnostima (informisanje, promocija, reklama, zabava), podrazumeva se da pristajete na sledeće:

Da će ove podatke prikupiti, uskladištiti i obraditi ZemZemshop;
Da će se podaci koristiti neograničen period vremena i za naknadne kontakte;
Da primate od ZemZemshop različite materijale, informacije, predloge i pozivnice za učešće u različitim aktivnostima, o različitim proizvodima i/ili uzorcima proizvoda, putem email obaveštenja sa servisnim informacijama. Svaka email poruka sa ovakvim sadržajem, sadrži i uputstvo za odjavu.

Garancija

Autor ne garantuje da sajt, serveri na kome se hostuje ili email poruke od ZemZemshop.rs ne sadrže računarske viruse ili drugi potencijalno škodljiv softver. Posetilac koristi ZemZemshop.rs na sopstveni rizik, a ZemZemshop ne preuzima odgovornost za eventualnu štetu, direktnu ili indirektnu, nastalu korišćenjem/posećivanjem Sajta ili informacija sadržanih na njemu. Informacije na sajtu oslikavaju stvarnost u trenutku registracije ili osvežavanja pojedinih stranica. Autor ne snosi odgovornost za kvalitet usluga ponuđenih na Sajtu.

Sigurnost

Prilikom korišćenja Sajta, korisnik je sam odgovoran za zaštitu podataka koji omogućavaju pristup nalogu, poput korisničkog imena i lozinke, a takođe snosi odgovornost za postupke na sajtu dok je u svom nalogu. Ukoliko smatrate da je poverljivost vaših podataka za pristup nalogu ugrožena iz bilo kojih razloga, odmah obavestite ZemZemshop o tome, kako bismo blokirali pristup vašem nalogu i generisali nove pristupne podatke.

Neovlašćene transakcije na ovom Sajtu i pokušaj istih, koje uključuju, ali se ne ograničavaju na: zloupotrebe, prevare iz koristi, neovlašćeni pristupa, izmenu i kopiranje podataka u svrhu njihove komercijalizacije, blokiranje pristupa, itd. biće kažnjene u skladu sa zakonom.

Komunikacija

Korisnici sajta mogu uredništvu dostavljati pitanja, komentare, beleške, predloge i ideje u vezi sa sadržajem Sajta, sve dok nisu nezakonite, opscene, klevetničke, preteće i ne ugrožavaju privatnost i autorska prava ZemZemshop ili treće strane, ako ne sadrže viruse, nisu deo političke/predizborne kampanje, lančana pisma, masovna pošta ili neki drugi vid neželjene pošte / Spam-a. Ne smete koristiti lažnu email adresu ili predstavljati drugu osobu ili entitet. ZemZemshop zadržava pravo, ali ne i obavezu, da ukloni ili izmeni takve informacije.

Izmene pravila i uslova korišćenja

Ukoliko budemo smatrali da je potrebno izmeniti pravila i uslove korišćenja, objavićemo te promene na ovoj strani. Ukoliko imate pitanja u vezi sa istima, molimo vas da nam pišete putem e maila info@ZemZemshop.rs ili nam se direktno obratite.

 

Pravna pitanja

Uslovi korišćenja podležu propisima Republike Srbije. U slučaju spora, strane u sporu će prvo pokušati da reše spor mirnim putem, u roku od 30 dana od registrovanja spora u ZemZemshop. U slučaju da spor ne bude rešen u naznačenom roku, za njegovo rešavanje biće nadležan sud u Beogradu.

Izjava o poverljivosti

ZemZemshop. poštuje i štiti pravo na privatnost posetilaca sajta ZemZemshop.rs. U tom smislu, prikupljanje i obrada ličnih podataka svakog posetioca sajta se radi u skladu sa odgovarajućim zakonima. Stoga se trudimo da podatke koje posetilac sajta unese u svoj nalog budu korišćeni isključivo u svrhu zbog koje se prikupljaju.

Ova izjava definiše informacije koje ZemZemshop prikuplja i način obrade istih. Izjava takođe sadrži instrukcije koje treba da sledite ukoliko ne želite da se informacije o vama prikupljaju i distribuiraju prilikom posete sajtu ZemZemshop.rs .

U ime ZemZemshop. obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi naši zaposleni odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Informacije o zaštiti ličnih podataka

ZemZemshop prikuplja i obrađuje informacije sa isključivom svrhom pružanja kvalitetnih usluga, marketinga i reklame na sajtu.

Podaci koje obrađujemo su oni koje nam dostavite. Vaše eventualno odbijanje da nam dostavite tražene podatke može dovesti do toga da vam ne možemo pružiti usluge zadovoljavajućeg kvaliteta. Informacije iz vašeg naloga su namenjene isključivo upotrebi od strane Zem Zem shop-a, koje može podeliti sa: provajderom online plaćanja, pružaocima ponuđenih usluga/prodavcima, bankama, organima vlasti, i to u slučaju da su im podaci potrebni za sprovođenje administrativnih ili pravnih radnji.

Imate pravo na pristup svojim podacima i na njihovo brisanje. Ukoliko ne želite da se vaši lični podaci prikupljaju i obrađuju, možete zahtevati njihovo brisanje. Zahtev za brisanje nam možete poslati putem formulara za kontakt, emailom ili poštom na adresu. Ukoliko su neki vaši podaci netačni, molimo da nas o tome obavestite.

Bilo koji podatak o vama koji se nalazi na nekom od sajtova u vlasništvu ZemZemshop, zahteva da ste upoznati sa svojim pravima i dajete pristanak da se podaci koriste u marketinške i reklamne svrhe, kao i isporuku poručenih dobara i usluga.

Opšte informacije prikupljene od strane ZemZemshop

ZemZemshop prikuplja podatke fizičkih lica (ime, adresu, broj telefona, email – “Lične podatke”), sa ciljem isporuke poručenih proizvoda/usluga. Ukoliko ne želite da se vaši podaci prikupljaju, nemojte ih stavljati na raspolaganje. Ukoliko želite da se vaši podaci obrišu iz naše baze podataka, molimo da nas obavestite putem e maila.

Kada nam pošaljete lične podatke, ZemZemshop ih može iskoristiti za sledeće namene, sem ako nije drugačije naznačeno:

– za slanje poručene robe,
– za kontaktaktiranje radi boljeg razumevanja potreba klijenata i unapređenje kvaliteta usluga koje pružamo.

Otkrivanje i prosleđivanje ličnih podataka

ZemZemshop neće proslediti (prodati ili iznajmiti) vaše lične informacije trećoj strani, međutim, može proslediti vaše lične informacije trećoj strani i ne preuzima odgovornost za to:

– Ukoliko se informacije prosleđuju uz vaš pristanak;
– Ukoliko je prosleđivanje informacija neophodno da bi se obezbedili proizvodi ili usluge na vaš zahtev;
– Ukoliko svojom voljom prosledite lične informacije putem diskusija (chat-a), email kontakta, foruma, komentara ili tako što ćete staviti oznaku “sviđa mi se”, a treća strana to može iskoristiti da vam pošalje/prosledi neželjenu poštu.
– Ukoliko su informacije neophodne partnerima ZemZemshop radi unapređenja ili obezbeđivanja proizvoda ili usluga na tvoj zahtev. Partnerske firme imaju pravo da koriste lične informacije koje im obezbedimo, samo do stepena do koga je to neophodno.
– Možemo proslediti lične informacije pravosudnim organima ili institucijama, u skladu sa zakonom ako:

a.) Ako je to predviđeno zakonom;
b.) Da zaštitimo prava ZemZemshop ili partnerskih kompanija;
c.) Ako je u pitanju prevencija zločina ili nacionalna bezbednost;
d.) Ako je u pitanju zaštita lične ili javne bezbednosti;
e.) Ako su te informacije neophodne za rešavanje različitih sporova.

– Ukoliko su vaši postupci u suprotnosti sa pravilima i uslovima koje je postavio Vlasnik, ili uputstvima za korišćenje određenih proizvoda i usluga;
– Ako se ZemZemshop spoji sa drugim pravnim licem ili pređe u vlasništvo drugog pravnog lica u kompletnom obimu, što uključuje i bazu podataka.
– Ako ZemZemshop postane nesolventan, dobrovoljno ili prinudno baza podataka može biti prodata samo uz saglasnost suda. Ukoliko dođe do navedene situacije, bićete o tome obavešteni putem emaila ili sajta.

Dodatne informacije koje se prikupljaju automatski

U određenim situacijama, ZemZemshop može automatski (bez pristanka vlasnika) prikupiti tehničke (ali ne i lične) informacije prilikom pristupa ZemZemshop.rs sajtovima. Ove informacije mogu biti (ali ne isključivo): vrsta programa za pregled internet stranica (browser) koji posetilac koristi, operativni sistem, ime domena ili provajdera preko koga se korisnik priključio.

Reklamiranje

ZemZemshop na svom sajtu ZemZemshop.rs može da prikazuje grafičke reklame koje se pojavljuju kao slike, animacije ili video, tekstualne reklame koje se pojavljuju kao linkovi, preko neke eksterne kompanije koja omogućava prikaz reklama na našem sajtu. Ove reklame mogu koristiti podatke (ali ne i ime, adresu ili broj telefona) o posetama korisnika našem sajtu i drugim sajtovima radi prikazivanja reklama o oglasima za posao / robi / uslugama u sferi interesovanja korisnika.

Sarađujemo sa partnerima u reklamiranju kao što je Google, platformama za prikaz reklama, koje koriste kolačiće radi filtriranja reklama na osnovu prethodnih korisnikovih poseta sajtu. Za više informacijao polisi i načinu reklamiranja putem Google platformi posetite link Google Ads Policy.

Povratna informacija

Zem Zem Shop omogućava korisnicima svojih sajtova da šalju komentare, pitanja i predloge. Bilo koja informacija koja se pošalje putem e maila za kontakt će biti tretirana kao poverljiva.

Izmene pravila poverljivosti

Ukoliko budemo smatrali da je potrebno izmeniti pravila poverljivosti, objavićemo te promene na ovoj strani. Ukoliko imate pitanja u vezi sa privatnošću, molimo vas da nam pišete putem e maila info@ZemZemshop.rs ili se obratite direktno.

Odjava

Promotivni mail poslat na Vašu e-mail adresu u ime posiljaoca ZemZemshop a bazira se na podacima za prijavu sa web stranica, internet trgovina, telefonskih aplikacija, web aplikacija, ili učestvovanjem u nagradnim igrama, anketnim listićima, na promotivnim skupovima, sajmovima, ili drugim sličnim događajima.

Ako smatrate da Vaša e-mail adresa nije registrovana na bilo koji od ovih načina, a nalazi se u našoj bazi, onda se u bazi našla slučajno, nenamerno. Molimo vas da prihvatite naše izvinjenje i izbrišete svoju e-mail adresu iz nase baze, klikom na link:

ODJAVLJUJEM SE

Cene

Sve cene u online trgovini ZemZemshop.rs su navedene u RSD (din) i uključuju porez na dodatu vrednost (PDV). Kao takve nisu oporezive.

Cene su informativne i podložne promenama bez prethodne najave. Cene važe u trenutku primanja narudžbine i nemaju unapred određenu vrednost. U slučaju da se cena stavke promeni tokom obrade narudžbine, trgovac će kupcu omogućiti da od iste odustane. Istovremeno će pokušati pronaći rešenje koje će biti na obostrano zadovoljstvo. Kupoprodajni ugovor između trgovca i kupca zaključuje se u trenutku kada trgovac potvrdi narudžbinu (kupac dobija e-mail o statusu – Narudžbina potvrđena). Od tog trenutka sve cene i ostali uslovi su fiksni i važe za trgovca, kao i za kupca.

Precrtane cene uz proizvode na web stranici ZemZemshop.rs su navedene sa razlogom da kupca informišu o preporučenim maloprodajnim cenama koje određuje proizvođač, uvoznik ili dobavljač i ne uključuju online popust, te podležu povlačenju ili otkazivanju.

Reklamacije

U slučaju bilo kakvih problema možete nas kontaktirati putem e maila info@ZemZemshop.rs ili telefonom na 061 53 53 063

Povraćaj proizvoda:

Ukoliko niste zadovoljni proizvodom ili je pristigli proizvod oštećen/neispravan, pošaljite nam ga nazad uz objašnjenje i mi ćemo Vam ga zameniti novim proizvodom, drugim proizvodom iste ili veće vrednosti ili ćemo Vam vratiti vaš novac, zavisno od vaših želja.
Reklamacije se ostvaruju prema članu 56. zakona o zaštiti potrošača.

Kontakt:

ZemZemshop

11080 Beograd, Zemun
Email: info@ZemZemshop.rs
Tel. 061 53 53 063

Načini plaćanja

U online trgovini ZemZemshop.rs plaćanje se može vršiti na sledeće načine:

Pouzećem – gotovinom (KURIRSKA SLUŽBA) će naplatiti robu prilikom dostave po platnom nalogu). Ukupna cena + troškovi dostave navedeni su u narudžbenici.

Po predračunu, koji ćemo Vam poslati po dobijanju narudžbine, ukoliko ga zatražite na info@ZemZemshop.rs (robu ćemo Vam poslati odmah nakon dobijanja potvrde o uplati).

E-bankarstvo, banka, pošta… Uplatite puni iznos naznačen na predračunu na navedeni bankovni račun. Uplata mora biti izvršena u roku od 3 dana od datuma naručivanja, u protivnom narudžbina će biti stornirana.

Proizvod plaćate pouzećem kuriru pošte koji Vam uručuje proizvod na Vašu adresu. Uz to što plaćate cenu proizvoda koja je istaknuta na našoj stranici plaćate i cenu dostave (poštarine). Cena proizvoda se uvećava za cenu poštarine.

Dostavu vrši KURIRSKA SLUZBA. Za porudžbine većeg broja paketa, plaćate samo jedan iznos poštarine.

Zaštita podataka i privatnost

Registracija i/ili upis ličnih podataka na web stranici je nužan i koristi se isključivo za pravilno pružanje usluge. Prilikom svake posete web trgovini možete se prijaviti unosom svoje e-mail adrese, čime nam dajete dopuštenje da je dodamo u bazu i koristimo za slanje e-mail ponuda.

Mi ne odgovaramo za bilo kakve greške ili zlopotrebu pri upisu Vaše e-mail adrese u bazu. Ukoliko se Vaša e-mail adresa greškom našla u našoj bazi i primate naše poruke na koje se niste pretplatili, molimo Vas da odmah zatražite odjavu sa istih, te nam prijavite zloupotrebu na našu adresu info@ZemZemshop.rs ili direktno na tel. 061 53 53 063

Mi nikada nećemo proslediti, prodati, iznajmiti ili na neki drugi način trgovati Vašim ličnim podacima. Vaši lični podaci neće se koristiti ukoliko se ne slažete sa načinom na koji se koriste.

Odgovornosti

Dajemo sve od sebe kako bi na stranicama bile tačne i ažurne informacije o proizvodima, cenama i zalihama. Međutim, ne možemo da garantujemo tačnost informacija, niti da prihvatimo bilo kakve odgovornosti za greške u sadržaju web stranice. Slike proizvoda su simbolične, te ne moraju da predstavljaju stvarnu situaciju i ne garantuju svojstva tog proizvoda (boja, oprema).

Nastojimo u najvećoj mogućoj meri da održimo ažurnost i tačnost informacija objavljenih na stranici. Ipak, smanjen nivo delovanja primenjenih tehnoloških rešenja, unos, prenos ili bilo koji drugi rezultat obrade podataka može prouzrokovati grešku.

U slučaju da kupac proceni da se na sajtu nalaze netačne informacije, može nas kontaktirati putem elektronske pošte.

Ne možemo da odgovaramo za povremene probleme sa web stranicom, bilo da se radi o netačnosti informacija, niti za bilo kakvu štetu uzrokovanu upotrebom netačnih ili nepotpunih informacija, te nemogućnosti pristupa i korišćenja informacija na ovim web stranicama.

Akcijske cene i posebni popusti važe do isteka zaliha.

Radno vereme za narudžbine telefonom/viber-om/WhatsApp-om je od 09 – 21 sata na broj 061 53 53 063.

Naružbinu možete izvršiti i sms porukom. potrebno je da navedete svoje ime i prezime, ulicu i broj, mesto sa poštanskim brojem i naravno koje proizvode poručujete i to ako učinite do 12 časova biće vam otpremljeno istog dana.